Rooms Katholieke parochies regio Hilversum

 

Het bisdom Haarlem-Amsterdam is verdeeld in 34 regio’s, samenwerkingsgebieden van parochies. De hieronder genoemde parochies vormen samen de pastorale regio Hilversum.

 

De parochies:

 

H. Vitus en H. Willibrord Parochie te Hilversum

Onze Lieve Vrouwe Verrijzenis Parochie te Hilversum

Heilig Hart Joseph Parochie te Hilversum

Emmaus-Paulusparochie

   Emmaus Parochie te Hilversum

   Sint Paulusparochie te Loosdrecht

KAN Parochies:
   H. Antonius van Padua Parochie te Kortenhoef
   Sint Martinus Parochie te Ankeveen 
   O.L. Vrouw Hemelvaart Parochie te Nederhorst den Berg
 

Regio-pastoresteam:   

 

Pastoor J. Dresmé

Diaken W. Balk

Pastor E. Kaak

Diaken R. Simileer

Regio-coӧrdinator mevr. L. Griffioen